ประกาศรับนักเรียนเข้าป.๑ สาธิตเกษตร

เปิดรับสมัครเข้าป.1 แล้ว สาธิตจุฬา สาธิตเกษตร ทดสอบความพร้อม 20 มีนาคมนี้

ข่าวดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองที่กำลังรอฟังข่าวการสอบเข้าป.1 ของโรงเรียนสาธิตทั้ง สาธิตเกษตร และสาธิตจุฬาฯ 

ขณะนี้ สาธิตเกษตรได้ประกาศวันรับสมัครเรียบร้อยแล้ว

การรับเอกสารใบสมัคร สามารถทําได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1
รับใบสมัครแบบออนไลน์ที่ //www.kus.ku.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

วิธีที่ 2
รับใบสมัคร ณ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตเกษตร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ถึง วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 – 16.00 น.

ทั้งสองวิธีมีค่าใบสมัคร ชุดละ 200 บาท

กําหนดการรับสมัคร
ในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตเกษตร
มีค่าบริการรับสมัคร และค่าดำเนินการคัดเลือก 800 บาท

วันทดสอบความพร้อม คือ วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

ประกาศรับนักเรียนเข้าป.๑ สาธิตเกษตร

ประกาศรับนักเรียนเข้าป.๑ สาธิตเกษตร

ข้อมูลต่างๆ ของการรับสมัครเข้าเรียนป.1 สาธิตเกษตร คุณพ่อคุณแม่เข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
//www.kus.ku.ac.th/news_detail.php?id=2234

ส่วนสาธิตจุฬาฯ ก็ได้ประกาศวันรับสมัครเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

โดยจะมีการจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
ค่าใบสมัคร ชุดละ 200 บาท

วันยื่นใบสมัคร
ให้ยื่นในวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในใบสมัคร
มีค่าดำเนินการและบริการทดสอบความพร้อม 500 บาท

วันทดสอบความพร้อม
คือวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ตามห้องสอบที่กำหนดในวันสมัคร

สาธิตจุฬาฯ เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
//www.satitchula.org/p1/p1-2562.pdf

ประกาศวันคัดเลือกเข้าป.๑ สาธิตจุฬาฯ

ประกาศวันคัดเลือกเข้าป.๑ สาธิตจุฬาฯ

สำหรับ สาธิตประสานมิตรนั้น ทาง Raksatit ยังไม่ทราบรายละเอียด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะนำมาให้แจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *