คัดเลือกสาธิตเกษตร 2566

การคัดเลือกนักเรียนเข้า ป.๑ สาธิตเกษตร ๒๕๖๖

คัดเลือกสาธิตเกษตร 2566

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

มาแล้วครับ 😀 ประกาศที่หลายๆ ครอบครัวรอคอย ปีนี้ใช้วิธีคัดเลือกด้วยการจับสลาก
รายละเอียดตามนี้เลยครับ ⬇️

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

การรับสมัคร ชำระเงินค่าสมัคร กรอกข้อมูลผู้สมัคร ตรวจสอบรายชื่อ การคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือก
📌 ผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.kus.ku.ac.th

📍 ขั้นตอนการรับสมัคร (ผู้เกิดตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๑. ขอรับใบสมัคร วันอังคารที่ ๑๗ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
๒. ชำระเงินค่าสมัครและดำเนินการคัดเลือก วันอังคารที่ ๑๗ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
– พิมพ์ใบชำระเงิน (Bill Payment) จากระบบ
– ชำระเงิน ผ่านระบบธนาคารไทยพาณิชย์หรือแอปพลิเคชัน SCB EASY
๓. กรอกข้อมูลผู้สมัครและแนบหลักฐาน วันอังคารที่ ๑๗ – วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖
๔. ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่ผู้สมัคร วันจันทร์ที่ ๑๓ – วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

📍 การคัดเลือก ด้วยวิธีการจับสลาก วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

📍 ประกาศผลการคัดเลือก วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๐๐ น.
ณ อาคาร ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และ www.kus.ku.ac.th

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๙๔๒-๘๘๐๐-๙ หรือ www.kus.ku.ac.th

ขอให้ทุกครอบครัวสมหวังอย่างที่ต้องการนะครับ 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published.