Monthly Archives: November 2021

เกณฑ์การสอบเข้า รร.สาธิต

เกณฑ์อายุสอบเข้า รร.สาธิต

เมื่อลูกรักใกล้จะเรียนจบอนุบาลแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่า จะให้เรียนต่อที่ไหนดี รร.สาธิตก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง แต่ก่อนอื่น เราต้องรู้ก่อนว่า รร.สาธิตแต่ละแห่งนั้น กำหนดเกณฑ์อายุการสอบไว้อย่างไรบ้าง แต่ละที่กำหนดไม่เหมือนกัน เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ภาพนี้เลยครับ