Monthly Archives: January 2019

18Jan/19

สาธิต มศว.ประสานมิตร เปิดรับสมัครนักเรียนปี 2562 แล้ว

จากการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายท่านเฝ้ารอฟังข่าวคราวการเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) วันนี้เราก็มีข่าวดีมาบอกกล่าวกันแล้ว โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ เกณฑ์อายุ – เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง  วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จำหน่ายใบสมัคร – วันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลาRead More…

04Jan/19
ประกาศรับนักเรียนเข้าป.๑ สาธิตเกษตร

เปิดรับสมัครเข้าป.1 แล้ว สาธิตจุฬา สาธิตเกษตร ทดสอบความพร้อม 20 มีนาคมนี้

ข่าวดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองที่กำลังรอฟังข่าวการสอบเข้าป.1 ของโรงเรียนสาธิตทั้ง สาธิตเกษตร และสาธิตจุฬาฯ  ขณะนี้ สาธิตเกษตรได้ประกาศวันรับสมัครเรียบร้อยแล้ว การรับเอกสารใบสมัคร สามารถทําได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 รับใบสมัครแบบออนไลน์ที่ //www.kus.ku.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 วิธีที่ 2 รับใบสมัคร ณ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตเกษตร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ถึง วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562Read More…