Monthly Archives: April 2018

01Apr/18
ประกาศผลสอบสาธิตเกษตรปี 2561

ประกาศผลสอบเข้าเรียนชั้นป.1 สาธิตเกษตร ปี 61

ประกาศผลสอบเข้าป.1 ปี 2561 ออกมาเรียบร้อยแล้วครับ ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ บ้านที่สอบผ่าน สำหรับบ้านไหนที่พลาดไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับ การสอบเข้าป.1 เป็นแค่ขั้นเริ่มต้นของชีวิตเท่านั้น ทางเลือกยังมีอีกเยอะครับ สู้ๆ ครับ^^ รายละเอียดตามนี้ หากรายชื่อใครไม่ชัดเจน ขอให้ตรวจสอบกับทางโรงเรียนอีกครั้งเพื่อให้ถูกต้อง 100 % ครับ