นิทานอ่านสนุก

หนังสือนิทานอ่านสนุก

นิทานชุดพิเศษ รับรองว่าอ่านสนุก และเป็นเครื่องมือในการสอนเชาวน์ปัญญาที่ดีมากค่ะ แถมเนื้อเรื่องดี ภาพน่ารัก สอดแทรกคุณธรรมความดีงามไว้ด้วยค่ะ เป็นนิทานสำหรับเด็กที่จะไปสอบสาธิตไม่ควรพลาด^^

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เคยอ่านนิทานชุดนี้ให้ลูกๆ ฟัง พร้อมกับเล่นไปด้วย พอลูกมาทำแบบฝึกหัดในเรื่องนั้นๆ ปรากฏว่าลูกเข้าใจได้ง่ายมากค่ะ

ท้ายเล่มมีกิจกรรมสร้างสรรค์ หลักในการช่วยจำและสังเกต สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน แถมท้ายด้วยการตั้งคำถามให้ลูกได้ฝึกคิด และการสอนลูกเกี่ยวกับเนื้อหาในเล่ม รวมถึงคุณธรรมที่ได้จากนิทานค่ะ

นิทานชุดเชาวน์ไวไหวพริบ หนังสือนิทานบูรณาการรอบด้าน ฝึกให้เด็กๆ ได้สังเกต เรียนรู้ และแฝงไว้ด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีทั้งหมด 6 เล่มดังนี้ค่ะ

🎯 1.หมุนติ้ว คาถาวิเศษ นิทานภาพหมุน ฝึกสังเกตภาพหมุน

เรื่อง :รศ.พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ อดีตหัวหน้าสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผู้คิดค้นเทคนิควิธีการพัฒนาสมองด้วยของเล่น และ อ.ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์ ผู้มีประสบการณ์การสอนเด็กเล็กด้วยของเล่นมากว่า 30 ปี ภาพ: ลำภู แสงลภ

เรียนรู้เรื่องทิศทางซ้ายขวา ฝึกสังเกตภาพที่หมุนไปในทิศทางต่างๆ จากภาพที่หมุนได้จริงในเล่ม พร้อมปลูกฝังให้เด็กได้เห็นคุณค่าและรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม

นิทาน หมุนติ้ว คาถาวิเศษ

นิทาน “หมุนติ้ว คาถาวิเศษ”

📦 2.ลังรถไฟมหาสนุก นิทานฝึกจำ

เรื่อง :รศ.พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ อดีตหัวหน้าสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผู้คิดค้นเทคนิควิธีการพัฒนาสมองด้วยของเล่น และ อ.ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์ ผู้มีประสบการณ์การสอนเด็กเล็กด้วยของเล่นมากว่า 30 ปี ภาพ: ญาณินี จิตเสรี

สอนให้เด็กเรียนรู้และฝึกทักษะในการจำ รู้จักตัวเลข ลำดับที่ และตำแหน่ง พร้อมกับปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องความประหยัด ความมีน้ำใจ การเชื่อฟังผู้ใหญ่ การรู้จักขอโทษและให้อภัย

นิทาน ลังรถไฟมหาสนุก

นิทาน “ลังรถไฟมหาสนุก”

✈️ 3.ของเล่นแปลงร่าง นิทานกล่องไหวพริบ ฝึกสังเกตการณ์ประกอบภาพ

เรื่อง :รศ.พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ อดีตหัวหน้าสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผู้คิดค้นเทคนิควิธีการพัฒนาสมองด้วยของเล่น และ อ.ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์ ผู้มีประสบการณ์การสอนเด็กเล็กด้วยของเล่นมากว่า 30 ปี ภาพ: มล.ประกายพรึก จักรพันธุ์

เรียนรู้ผ่านการเล่นจากการประกอบภาพ รู้จักสี รูปร่าง รูปทรง การสังเกตละเอียดลออ และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ในเรื่องความมีน้ำใจ และความมีระเบียบวินัย

นิทาน ของเล่นแปลงร่าง

นิทาน “ของเล่นแปลงร่าง”

🐛 4.เจ้าหนอนจอมแทะ นิทานรูโบ๋ ฝึกสังเกตการณ์พับ-ตัด

เรื่อง :รศ.พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ อดีตหัวหน้าสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผู้คิดค้นเทคนิควิธีการพัฒนาสมองด้วยของเล่น และ อ.ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์ ผู้มีประสบการณ์การสอนเด็กเล็กด้วยของเล่นมากว่า 30 ปี ภาพ: ญาณินี จิตเสรี

เรียนรู้การสังเกตภาพพับ-ตัด สีและรูปทรง ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและตาให้สัมพันธ์กัน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักขอโทษเมื่อทำผิด และพยายามแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น

นิทาน เจ้าหนอนจอมแทะ

นิทาน “เจ้าหนอนจอมแทะ”

🏡 5.บ้านซ่อนหาของแม่มดปุ๊กลุ๊ก นิทานฝึกสังเกต

เรื่อง :รศ.พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ อดีตหัวหน้าสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผู้คิดค้นเทคนิควิธีการพัฒนาสมองด้วยของเล่น และ อ.ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์ ผู้มีประสบการณ์การสอนเด็กเล็กด้วยของเล่นมากว่า 30 ปี ภาพ:ศรายุทธ เนียมประยูร

นิทานฝึกสังเกต เรื่องบ้านซ่อนหาของแม่มดปุ๊กลุ๊ก เป็นหนังสือนิทานที่ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน สอนให้เด็กรู้จักการฟัง ได้ฝึกทักษะการสังเกตละเอียดลออ พร้อมกับปลูกฝังคุณธรรม เรื่องการแบ่งปัน ไม่หยิบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

นิทาน บ้านซ่อนหาของแม่มดปุ๊กลุ๊ก

นิทาน “บ้านซ่อนหาของแม่มดปุ๊กลุ๊ก”

🐢 6.เต่าน้อยหัดวาดรูป นิทานฝึกวาดรูปเรขาคณิต

เรื่อง :รศ.พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ อดีตหัวหน้าสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผู้คิดค้นเทคนิควิธีการพัฒนาสมองด้วยของเล่น และ อ.ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์ ผู้มีประสบการณ์การสอนเด็กเล็กด้วยของเล่นมากว่า 30 ปี ภาพ:ศิลปกรรม

เต่าน้อยอยากไปเต้นระบำเป็นรูปกลมๆ เหลี่ยมๆ แต่ไม่กล้าเพราะไม่รู้ว่ารูปทรงเหล่านั้นเป็นอย่างไร ปู่เต่าจึงอาสาสอนให้ ระหว่างนั้นมีเทวดาจิ๋วมาชวนทั้งสองไปผจญภัยด้วยกัน เต่าน้อยจึงได้รู้จักรูปต่าง ๆ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปดาว รูปหัวใจ นิทานฝึกวาดรูปเรขาคณิต สอนการวาดรูปเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย สนุกสนาน ด้วยเทคนิคเจาะภาพเป็นรูปเรขาคณิต ฝึกการสังเกต พัฒนากล้ามเนื้อตากับมือ และปลูกฝังความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

นิทาน เต่าน้อยหัดวาดรูป

นิทาน “เต่าน้อยหัดวาดรูป”

หากสนใจนิทานทั้ง 6 เล่ม พร้อมส่งถึงบ้าน เข้าไปสั่งซื้อได้ที่นี่ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.