Tag Archives: ข้อสอบอนุบาล

14Jun/18
สอบเข้าป.1

4 วิธีใหม่ คัดเลือกเด็กเข้าป.1 ดีจริงหรือไม่ ตามไปดู

ถ้าไม่สอบเข้า ป.1 แล้วจะคัดเลือกเด็กอย่างไร จับสลาก ยื่น portforio หรือให้พ่อแม่ของเด็กเป็นคนสอบ!! ถ้าหากไม่จัดสอบคัดเลือกแบบเดิม แต่ยังมีความต้องการของผู้ปกครองที่จะให้เด็กเข้าเรียนโรงเรียนดัง จะเปลี่ยนไปใช้วิธีใด จนถึงบัดนี้ ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน แต่เท่าที่มีกล่าวกันมา ขอรวบรวมไว้ดังนี้ 1. แทนที่จะให้เด็กสอบ ก็เปลี่ยนมาเป็นให้ “พ่อแม่สอบแทน” เพราะในเมื่อพ่อแม่ต้องการให้เด็กสอบดีนัก ก็ให้พ่อแม่นั่นแหละเป็นคนสอบเองซะเลย คำถามต่อมาคือ แล้วพ่อแม่สอบอะไร สอบความรู้หรือสอบสัมภาษณ์ แล้วเกณฑ์การได้รับคัดเลือกขึ้นอยู่กับอะไร 2. “จับสลาก” วิธีนี้ น่าจะเป็นวิธีที่ยุติธรรมที่สุดสำหรับทุกคน แต่…ไม่น่าจะเป็นวิธีที่ส่งเสริมความฉลาดให้กับเด็กๆ และสังคม เพราะดูแล้วเหมือนการศึกษาของเด็กถูกผูกไว้กับดวง โชควาสนา แทนที่เด็กๆ จะได้พัฒนาความรู้ความสามารถ อาจจะกลายเป็นพ่อแม่พาไปวัดโน้น วัดนี้Read More…

14Jun/18
สอบเข้าป.1

ยกเลิกสอบเข้าป.1 เรื่องจริงหรือแค่ข่าวลือ!!

ยกเลิกสอบเข้าป.1 เรื่องจริงหรือแค่ข่าวลือ!! เรื่องนี้ต้องถามใคร ร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ไปถึงไหนแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ คุณพ่อคุณแม่คงได้เห็นข่าวตามสื่อต่างๆ ที่ว่า คณะอนุกรรมการเด็กเล็กได้เห็นพ้องต้องกันร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเนื้อหาหนึ่งในนั้น ก็คือ ห้ามมิให้โรงเรียนมีการจัด “สอบคัดเลือกเข้าป.1” ในระดับอนุบาลจนถึง 8 ขวบ ข้อความนั้น ระบุไว้ชัดเจนว่า “…การรับเด็กปฐมวัยเพื่อเข้ารับการพัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติโดยวิธีสอบคัดเลือกจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะกรรมการประกาศกำหนด” ซึ่งถ้าเป็นไปตามพ.ร.บ.นี้ นั่นก็หมายความว่า การสอบเข้าป.1 ของโรงเรียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสาธิตเช่น สาธิตเกษตร สาธิตจุฬาฯ สาธิตประสานมิตร หรือโรงเรียนในเครือคาทอลิคต่างๆ ก็ได้รับผลกระทบกันทุกโรงเรียน มาตรการนี้นอกจากจะร่างออกมาเพื่อเป็นนโยบายแล้ว สิ่งที่ติดมาด้วยนั่นก็คือ กฎหมายบังคับว่า หากมีการฝืนจัดสอบ โรงเรียนก็จะถูกปรับ 500,000Read More…